Business Case Study

โลกเปลี่ยนทุกวัน…โมเดลธุรกิจก็เช่นกัน   โมเดลธุรกิจใหม่ๆ…กำลังเปลี่ยนโฉมวิธีการทำธุรกิจให้ล้ำหน้าอย่างรวดเร็ว คนเข้าใจเท่านั้นที่อยู่รอด มาร่วมกันแกะรอยการสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจด้วย Business Model Canvas เพื่อให้เราเข้าใจและจัดการกับความท้าทายนี้อย่างเป็นระบบกัน

 • LINE ไลน์ กับแนวคิด Freemium และ Network Effect

  อะไรที่ทำให้ LINE ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามและมีที่ท่าว่าจะเติบโตต่อไปไม่หยุดจากแอพพลิเค ชั่นเกี่ยวเนื่องใหม่ๆ ที่เราเห็นเพิ่มมาให้ได้เล่นกันเรื่อยๆ แล้วรายได้ของ LINE ที่เรา หรือ คนทั่วไปใช้ฟรีนั้นมาจากไหนบ้าง? แผนภาพ Business Model Canvas ตอบโจทย์เหล่านี้ได้ชัดเจน และจากภาพรวมที่สื่อออกมาทำให้เราเห็นว่า LINE เป็นบริษัทที่ใช้ BMC ได้ในขั้นสูงสุด (BMC Level 3 : the invincible) คือมีการพัฒนาต่อเนื่องไม่หยุดแม้จะกำลังประสบความสำเร็จอย่างสูง

  LINE ไลน์ ตอนที่ 2 – กลยุทธเปลี่ยนพันธมิตรเป็นลูกค้า

  เราวิเคราะห์และเขียนถึงฝั่งขวาทั้งหมดของ Business Model Canvas ซึ่งเราจะสอนในห้องสัมมนาเสมอว่า ทั้งหมดนั้นคือส่วนที่เรียกว่า หน้าบ้าน หรือ คุณค่า ที่ลูกค้ามองเห็นได้จากภายนอก

  วันนี้เลยอยากให้มาดูฝั่งซ้าย คือเรื่องของหลังบ้าน หรือระบบภายในที่ทำให้ธุรกิจ LINE เดินหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามักมองไม่เห็นชัดเจน เพราะเราอยู่ในฐานะผู้ใช้งานทั่วไป

 • Lulu.com โมเดลธุรกิจสำนักพิมพ์รูปแบบใหม่

  เรื่องราวที่พลิกไปของธุรกิจสำนักพิมพ์ที่ให้โอกาสทั้งผู้เขียนและผู้อ่านได้มีตัวเลือกที่มากขึ้นและตรงกับความต้องการมากขึ้น เปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม่โดยกลายเป็นตัวกลางที่ให้ทั้งผู้เขียนและผู้อ่านเป็นลูกค้า